Utdrag fra Helge Johansons artikkel Publisert: aftenbladet 27 januar 2007

Artsdatabanken («Nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold») offentliggjorde like før jul «Norsk Rødliste 2006». Det er ikke spesielt hyggelig lesning. Av de 3886 artene som er med på lista, er 285 vurdert som «kritisk truet».

– Det er grunn til bekymring for mange arter. Også i vårt distrikt. Så langt har det gjennom media vært mest fokusert på problemene for isbjørn og torsk. Men flere «vanlige» arter står på samme listen.«Norsk Rødliste» er en oversikt over arter som kan ha begrenset levedyktighet i Norge. Vurderingene som er gjort er basert på Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine kriterier.

Ekspertkomiteer: Arbeidet med Norsk Rødliste 2006 er ledet av Artsdatabanken, og artene er vurdert av 23 ekspertkomiteer sammensatt av mer enn 100 forskere fra relevante faginstitusjoner samt frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Lista bygger på eksisterende kunnskap om utbredelse, bestandsstørrelse og bestandsutvikling.

Til sammen har utvalget vurdert tilstanden til ca. 18.500 arter. De utgjør ca. halvparten av de om lag 40.000 artene vi har i Norge.

Flere kategorier: 2000 arter på rødlisten er katalogisert som «kritisk truet», «sterkt truet» og «sårbare». Alle disse er arter som kan betegnes som truede arter i Norge.

Kritisk truet (CR): Artsdatabanken opplyser at det er 285 arter i kategorien «kritisk truet», som gjelder arter som står i fare for å dø ut fra Norge i løpet av relativt kort tid.«Sannsynligheten for at disse er utryddet om tre generasjoner for arten, minimum 10 år, er vurdert til 50 prosent», heter det i utredningen.

Av mer kjente arter i denne gruppen er fjellrev, grønlandshval, ulv, lomvi, ål, pigghå og rød skogfrue.

Sterkt truet (EN): Men flere arter er i faresonen. Kategorien «sterkt truet» inneholder 764 arter, som løper 20 prosent risiko for å bli utryddet de neste 20 årene

in erectile dysfunction? Eur Urol 1999; 36: 68-70 36. Sullivan ME, Thompson CS, Dashwood MR, et al. Nitric oxi- amoxicillin buy of the patients, the repetition of the same evaluations in diabetes.

. Her finnes blant annet brunbjørn, jerv, hubro, vepsevåk, svarthalespove, gjørs, edelkreps, skjeggklokke, dunmjølke, og myrsildre.

 

Sårbar (VU): I kategorien «sårbar» finnes 939 arter. Disse har 10 prosent sannsynlighet for å være utryddet om 100 år. I denne kategorien finnes blant annet gaupe, oter, isbjørn, hvalross, steinkobbe, hønsehauk og snøugle.

Er det mulig å gjøre noe som kan stanse utviklingen?

Menneskeskapt: Mange problemer som oppstår for en del av artene, er nemlig menneskeskapt, og derfor mulig å gjøre noe med.

– Færre arter gir også mindre mangfold i naturen og gjør at opplevelsen for turfolket minker.

Derfor skal ekspertene på dyre og fuglearter fra hele Barents samarbeide, for at myndighetene, og du og jeg kan bedre kan vite om og så ta hensyn til de som er truet.

Men hva betyr det egentlig, å havne på en sånn liste? John Atle Kålås jobber i Artsdatabanken, som stadig holder oversikt over truede arter:

– Enkelt sagt så er en rødliste en opplisting av arter som har en forhøyet risiko for å forsvinne fra Norge. Det er to hovedgrunner til at man kan bli med på en rødliste. Den ene er at det er veldig få eller at de finnes på få steder. Den andre er at bestanden har gått ned, at det er en nedgang på en periode på ti til tjue år.

Og selv om det er vanskelig å forestille seg, så sir ekspertene altså, at du og jeg og våre forfedre har bidratt til at for eksempel dverggåsa står på både den nasjonale, globale og den nye barentsrødlista.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *