KUNSTTERAPI

Kunstterapi er en dyp, spennende og utfordrende måte å arbeid med problemløsning og selvutvikling på; en metode som henvender seg både til barn og voksne. Å være skapende påvirker vår psyke; enhver kunstnerisk uttrykksform vil innebære en form for konfrontasjon med deler av vår personlighet. Det er likevel en vesens forskjell mellom det å arbeide rent kunstnerisk og det å arbeide kunstterapeutisk.

I det kunstterapeutiske arbeid tar en ikke nødvendigvis utgangspunkt i klare bilder eller ideer, men søker i stedet å skape et uttrykk for en stemning eller følelse. Dette skapende arbeid, kombinert med kunstterapeutisk samtale og analyse, støtter den enkelte og bidrar til å bevisstgjøre, bearbeide og forandre.

Arbeidet er med på å frigjøre ressurser og kvaliteter hos den enkelte, og skaper i seg selv en større opplevelse av balanse og mening. Metodene fungerer som brobygger til deler av psyken som normalt ligger skjult i de ubevisste lag.

Det teoretiske fundament er i hovedsak basert på C.G. Jungs analytiske psykologi og representerer en utviklingsmetode der en ved hjelp av kunstneriske uttrykksmidler på en meget jordnær og konkret måte skaper et bindeledd mellom den indre og den ytre verden, mellom det bevisste og det ubevisste.

S.Hødnebø
S.Hødnebø
sidsel hodnebo Hjertet lever!
S.Hødnebø

Det arbeides etter behov eksempelvis med tegning, maleri, skulptur, drømmer, bevegelse, stemme, eller eventyr. Det kreves i utgangspunktet ingen kunstneriske evner for å ha glede og utbytte av et slikt arbeid.

Gode relasjoner bygger på det fundament

  • at den enkelte kjenner seg trygg på å bli møtt og respektert for den han/ hun er.

  • at den enkelte kan gi uttrykk for sin egen tilstand, holdning og opplevelse.

  • at det skal være mulig å leve med ulikhet, i roller, i holdning, i smak….

  • at det skal være et ”rent bord” og åpenhet omkring å snakke omkring det problematiske

 

 

 
 

Med det kunstterapeutiske verktøyet enten i gruppe eller i individuell terapi, vil du forhåpentlig ha lært noe om deg selv, om å takle hverdagen på en mer bevisst og kreativ måte, om å være selvstendig, uten at man utelukker andre mennesker.

Kunstterapi er et verktøy som kan brukes av den enkelte også i fremtiden.

Elever i arbeid