Maleri & monotrykk «Rødlistet»

duersjol

latfaaleva

Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.

Du skal itte røre reiret,
reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe
ska bli kvitring over eng.

Du ska itte sette snuru
Når du ser et hara-spor.
Du ska sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.

Einar Skjæraasen

Motiv Den Nasjonale Rødlista for truede arter i Norge ble lagt som tema for dette prosjektet. Artene jeg har valgt er hentet både lokalt i Aust Agder og nasjonalt. Alle arbeidene er navngitt med latinske navn og betegnelse for grad av truethet.

Rødlista er et viktig verktøy for å kartlegge og ivareta det biologiske mangfoldet av arter som er sårbare, sjeldne, truet eller på tilbakegang.

Kategorier Categories:RE – Utdødd i Norge Regionally Extinct, CR – Kritisk truet Critically Endangered,

 EN – Sterkt truet Endangered,

 VU – Sårbar Vulnerable, NT – Nær truet Near Threatened, DD – Datamangel Data Deficient

Materialer Det er brukt akryl maling. Akryl lakk som fernish på treplatene. Dette at treplatene (50×50 cm) har en buet form får meg til å tenke på bølge og vann. Derfra komer iden til å bruke bølgeevegelsen og snøkrystallet som et felles bakgrunnstema i bildene.

MonteringVi tenker oss at alle arbeidene kan bygges sammen i større eller mindre grupper og dermed skape fleksibilitet i forhold til opphenging og uttrykk.

         

Motiv Den Nasjonale Rødlista for truede arter i Norge ble lagt som tema for dette prosjektet. Artene jeg har valgt er hentet både lokalt i Aust Agder og nasjonalt. Alle arbeidene er navngitt med latinske navn og betegnelse for grad av truethet.

Rødlista er et viktig verktøy for å kartlegge og ivareta det biologiske mangfoldet av arter som er sårbare, sjeldne, truet eller på tilbakegang.

Kategorier Categories:RE – Utdødd i Norge Regionally Extinct, CR – Kritisk truet Critically Endangered,

 EN – Sterkt truet Endangered,

 VU – Sårbar Vulnerable, NT – Nær truet Near Threatened, DD – Datamangel Data Deficient

Materialer Det er brukt akryl maling. Akryl lakk som fernish på treplatene. Dette at treplatene (50×50 cm) har en buet form får meg til å tenke på bølge og vann. Derfra komer iden til å bruke bølgeevegelsen og snøkrystallet som et felles bakgrunnstema i bildene.

MonteringVi tenker oss at alle arbeidene kan bygges sammen i større eller mindre grupper og dermed skape fleksibilitet i forhold til opphenging og uttrykk.

 • "Polarflokk CR"
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • "Du er sjøl en liten vek en"
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • "Lat få leva"
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • "Lyt få stå"
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • Håbrann NT
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • "Salamander NT"
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • "Edelkreps EN"
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • damfrosk
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • "Rødskogfrue"
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • Garveren
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • Isbjørn VU
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • Klippeblåvinge
  maleri/ monotrykk på treplate,
  Pris: 6500,- Størrelse 50x50cm

 • Fra utsillingen "Truede Arter" Norsk Skogmuseum, Elverum, 2013

 • "Lunde CR"
  maleri på lerret,akryl
  Pris: 14000,- Størrelse 90x90cm, dybde 3cm

 • "Ismåke EN"
  maleri på lerret,akryl
  Pris: 14000,- Størrelse 90x90cm, dybde 3cm

 • "Fiskemåke EN"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 14000,- Størrelse 90x90cm, dybde 3cm

 • "Alke"
  maleri på lerret,akryl
  Pris: 14000,- Størrelse 90x90cm

 • "To Alker"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 14000,- Størrelse 90x90cm, dybde 3cm

 • "Fiskemåker"
  maleri på lerret,akryl
  Pris: 14000,- Størrelse 90x90cm

 • "BrunBjørn EN"
  maleri på lerret,akryl
  Pris:15000,- Størrelse 80x110cm, dybde 3cm

 • "Villrein DD"
  maleri på lerret,akryl
  Pris: 15000,- Størrelse 100x100cm, innrammet

 • "Gaupe VU"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 14000,- Størrelse 90x90cm, dybde 3cm

 • "Isbjørn VU"
  maleri på lerret,akryl
  Pris: 12000,- Størrelse80x80cm, dybde 3cm

 • "Myrhauk VU"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 12000,- Størrelse 80x80cm, dybde 3cm

 • "Knekkand EN"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 12000,- Størrelse 90x90cm, dybde 3cm

 • "Herorinvinge CR"
  maleri på lerret,akryl
  Pris:14000,- Størrelse100x80cm, dybde 3cm

 • "Klippeblåvinge EN"
  maleri på lerret,akryl
  Pris:14000,- Størrelse100x80cm, dybde 3cm

 • "Lakrismjeltblåvinge CN"
  maleri på lerret,akryl
  Pris:14000,- Størrelse100x80cm, dybde 3cm

 • "Polarflokk CR"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 7000,- Størrelse 60x60cm, dybde 3cm

 • "Skjeggklokke EN"
  maleri på lerret,akryl
  Pris:15000,- Størrelse100x100cm, dybde 3cm

 • "Kjempesolleie EN"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 15000,- Størrelse100x1000cm, dybde 3cm

 • "Myrstjerneblom EN"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 15000,- Størrelse100x100cm, dybde 3cm

 • "Dundå EN"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 15000,- Størrelse100x100cm, dybde 3cm

 • "Bleikfiol EN"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 15000,- Størrelse100x100cm, dybde 3cm

 • Fra opphengning av utstillingen i Galleriet på Norsk Skogmuseum, Elverum, 2013

 • "Vanlig Salamander "
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 11000,- Størrelse80x80cm, dybde 3cm

 • "Garveren kommer på besøk"
  maleri på lerret ,akryl
  Pris: 11000,- Størrelse80x80cm, dybde 3cm

 • Fra utstillingen i Galleriet på Norsk Skogmuseum, Elverum, 2013

 • Fra utstillingen i Galleriet på Norsk Skogmuseum, Elverum, 2013

 • Fra opphengning av utstillingen i Galleriet på Norsk Skogmuseum, Elverum, 2013

 • Fra utsillingen "Truede Arter" Norsk Skogmuseum, Elverum, 2013

 • Fra utsillingen "Truede Arter" Norsk Skogmuseum, Elverum, 2013

 • Fra utsillingen "Truede Arter" Norsk Skogmuseum, Elverum, 2013

 • "Svarttrost"(ikke truet)
  maleri på lerret,akryl
  Pris: 14000,- Størrelse 90x90cm, dybde 3cm

 • "Dompapp"(ikke truet)
  maleri på lerret,akryl
  Pris: 7000,- Størrelse 60x60cm, dybde 3cm

 • "Kjøttmeis"(ikke truet)
  maleri på lerret,akryl
  Pris: 7000,- Størrelse 60x60cm, dybde 3cm

 

Utdrag fra Helge Johansons artikkel Publisert: aftenbladet 27 januar 2007

– Det er grunn til bekymring for mange arter.. Så langt har det gjennom media vært mest fokusert på problemene for isbjørn og torsk. Men flere «vanlige» arter står på samme listen.«Norsk Rødliste» er en oversikt over arter som kan ha begrenset levedyktighet i Norge. Vurderingene som er gjort er basert på Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine kriterier.

Ekspertkomiteer: Arbeidet med Norsk Rødliste 2006 er ledet av Artsdatabanken, og artene er vurdert av 23 ekspertkomiteer sammensatt av mer enn 100 forskere fra relevante faginstitusjoner samt frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Lista bygger på eksisterende kunnskap om utbredelse, bestandsstørrelse og bestandsutvikling.

Til sammen har utvalget vurdert tilstanden til ca. 18.500 arter. De utgjør ca. halvparten av de om lag 40.000 artene vi har i Norge.

Flere kategorier: 2000 arter på rødlisten er katalogisert som «kritisk truet», «sterkt truet» og «sårbare». Alle disse er arter som kan betegnes som truede arter i Norge.

Kritisk truet (CR): Artsdatabanken opplyser at det er 285 arter i kategorien «kritisk truet», som gjelder arter som står i fare for å dø ut fra Norge i løpet av relativt kort tid.«Sannsynligheten for at disse er utryddet om tre generasjoner for arten, minimum 10 år, er vurdert til 50 prosent», heter det i utredningen.Av mer kjente arter i denne gruppen er fjellrev, grønlandshval, ulv, lomvi, ål, pigghå og rød skogfrue.

Sterkt truet (EN): Men flere arter er i faresonen. Kategorien «sterkt truet» inneholder 764 arter, som løper 20 prosent risiko for å bli utryddet de neste 20 årene. Her finnes blant annet brunbjørn, jerv, hubro, vepsevåk, svarthalespove, gjørs, edelkreps, skjeggklokke, dunmjølke, og myrsildre. 

Sårbar (VU): I kategorien «sårbar» finnes 939 arter. Disse har 10 prosent sannsynlighet for å være utryddet om 100 år. I denne kategorien finnes blant annet gaupe, oter, isbjørn, hvalross, steinkobbe, hønsehauk og snøugle.

Er det mulig å gjøre noe som kan stanse utviklingen?

Menneskeskapt: Mange problemer som oppstår for en del av artene, er nemlig menneskeskapt, og derfor mulig å gjøre noe med.

– Færre arter gir også mindre mangfold i naturen og gjør at opplevelsen for turfolket minker.

Derfor skal ekspertene på dyre og fuglearter fra hele Barents samarbeide, for at myndighetene, og du og jeg kan bedre kan vite om og så ta hensyn til de som er truet.

Men hva betyr det egentlig, å havne på en sånn liste? John Atle Kålås jobber i Artsdatabanken, som stadig holder oversikt over truede arter:

– Enkelt sagt så er en rødliste en opplisting av arter som har en forhøyet risiko for å forsvinne fra Norge. Det er to hovedgrunner til at man kan bli med på en rødliste. Den ene er at det er veldig få eller at de finnes på få steder. Den andre er at bestanden har gått ned, at det er en nedgang på en periode på ti til tjue år.

Og selv om det er vanskelig å forestille seg, så sier ekspertene altså, at du og jeg og våre forfedre har bidratt til at for eksempel dverggåsa står på både den nasjonale, globale og den nye barentsrødlista.