KUNSTTERAPI

Kunstterapi er en dyp, spennende og utfordrende måte å arbeid med problemløsning og selvutvikling på; en metode som henvender seg både til barn og voksne. Å være skapende påvirker vår psyke; enhver kunstnerisk uttrykksform vil innebære en form for konfrontasjon med deler av vår personlighet. Det er likevel en vesens forskjell mellom det å arbeide rent kunstnerisk og det å arbeide kunstterapeutisk.

I det kunstterapeutiske arbeid tar en ikke nødvendigvis utgangspunkt i klare bilder eller ideer, men søker i stedet å skape et uttrykk for en stemning eller følelse. Dette skapende arbeid, kombinert med kunstterapeutisk samtale og analyse, støtter den enkelte og bidrar til å bevisstgjøre, bearbeide og forandre.

Arbeidet er med på å frigjøre ressurser og kvaliteter hos den enkelte, og skaper i seg selv en større opplevelse av balanse og mening. Metodene fungerer som brobygger til deler av psyken som normalt ligger skjult i de ubevisste lag.

Det teoretiske fundament er i hovedsak basert på C.G. Jungs analytiske psykologi og representerer en utviklingsmetode der en ved hjelp av kunstneriske uttrykksmidler på en meget jordnær og konkret måte skaper et bindeledd mellom den indre og den ytre verden, mellom det bevisste og det ubevisste.

S.Hødnebø
S.Hødnebø
sidsel hodnebo Hjertet lever!
S.Hødnebø

Det arbeides etter behov eksempelvis med tegning, maleri, skulptur, drømmer, bevegelse, stemme, eller eventyr. Det kreves i utgangspunktet ingen kunstneriske evner for å ha glede og utbytte av et slikt arbeid.

Gode relasjoner bygger på det fundament

  • at den enkelte kjenner seg trygg på å bli møtt og respektert for den han/ hun er.

  • at den enkelte kan gi uttrykk for sin egen tilstand, holdning og opplevelse.

  • at det skal være mulig å leve med ulikhet, i roller, i holdning, i smak….

  • at det skal være et ”rent bord” og åpenhet omkring å snakke omkring det problematiske

 

 

 
 

Med det kunstterapeutiske verktøyet enten i gruppe eller i individuell terapi, vil du forhåpentlig ha lært noe om deg selv, om å takle hverdagen på en mer bevisst og kreativ måte, om å være selvstendig, uten at man utelukker andre mennesker.

Kunstterapi er et verktøy som kan brukes av den enkelte også i fremtiden.

Elever i arbeid

Omtale

Ragnhild R. rosenterapeut:
“Jeg har som rosenterapeut alltid vært nysgjerrig på kroppens og sinnets mysterier. Å gå i egenterapi har vært viktig for meg i min utøvelse av rosenterapien og for min egen utvikling. En av de terapiene som har vist meg en dypere forståelse og innsikt er kunstterapien med Sidsel som terapeut. Kunstterapien var et spennende møte, en ny vinkel på å komme i kontakt med seg selv og sine følelser på. Sidsel er en dyktig utfører av kunstterapien, og hun stiller de riktige spørsmålene, slik at man kan kommer i kontakt med dype følelser, og således med egne potensialer. Jeg anbefaler på det beste hennes kurs i kunstterapi.”

Anna:
“ For meg har Sidsel vært en fantastisk døråpner til mine innerste rom. Hun harinspirert meg til å la kunsten nå inn der alle ord er fattige. Jeg vet at i både det bevisste og det ubevisste bor det mye som styrer meg, som til tider nesten har tatt knekken på meg. Jeg har vært opptatt av å finne verktøy som kan føre meg videre. Forbi de følelsene som er destruktive, som tar krefter og energi. Et av de verktøyene som har hjulpet meg fant jeg på et kunstterapi kurs da Sidsel drev Risør  kunstforum. Det var mitt første møte med kunstterapien.
Jeg hadde gått mange år i samtaleterapi for å bearbeide mine grusomme traumer. Jeg er en glad, lys og lett person, med dobbel bunn, om man kan si det sånn. Livet har ikke vært en dans på roser. Men jeg vet at jobben for et bedre liv avhenger av at jeg vil videre, ta grep for å få en bedre hverdag. De avgjørende valgene er mine, men veien kan vi gå sammen. Vi trenger noen møter på veien som gjør den lettere. Et kunstterapikurs med Sidsel ble et godt veivalg. I vinter arrangerte Sidsel og meg et kunstterapi kurs i regi av Folkeakademiet AKA. Der tok jeg nok noen nye gode valg etter å ha blitt inspirert av henne. Jeg kan absolutt anbefale Sidsel. Hun er en god menneskekjenner med mye kunnskap.