Traumebearbeiding

Traumebearbeiding

Hvorfor er traume et tema som fascinerer (psykologer, leger, terapeuter, kunstnere etc.)? Fordi sår er en påminnelse om menneskets sårbarhet, et forvarsel om individets endelikt men også gjennom sårtilheling en enestående anskueliggjøring av naturens selvoppholdelseskrefter og evne til å gjenskape seg. Jeg levde til jeg var godt voksen før jeg skjønte at det var en sammenheng mellom ulykken da jeg var barn og forskjellige underlige reaksjoner og personlighetstrekk som var vanskelig åforklare. Når noe er så vanskelig at vi ikke helt vet hvordan vi skal takle det, er det enkleste å
prøve å glemme og late som at det ikke betyr noe. Det var det jeg gjorde.

13

Traumets vesen

En viktig del av all traumebearbeiedelse er å gjenoppbygge trygghet og tillit. Terapeutens forståelse av traumedynamikk og hvordan det kan arte seg og komme til ulike uttrykk i et menneskes liv er helt avgjørende. En ting er å arbeide med et enkeltstående traume, noe helt
annet er å arbeide med traumer som f.eks. har skjedd i barndommen og vevd seg sammen og inn i personlighetens utvikling. Det er veldig fort at personligheten går inn i vante forsvarsmønster, nettopp fordi energien blir så overveldende og jeget opplever at det mister seg selv, stivner eller går i oppløsning. Dermed skjer en retraumatisering. Jeget blir “slått ut” av de sterke kreftene og instinktlaget overtar. Dissosiasjon er begrepet som benyttes om denne mekanismen og det kan være en kompleks affære å gre ut, om man ikke forstår dynamikken. Dersom du er interessert i temaet kan du hente frem min masteroppgave i kunst ved UiA, Palimpsest, hvor jeg redegjør for” Hva skjer i møtet med personlig traumestoff? Hvordan kan traume materiale bidra til selvvirkeliggjøring i en kunstnerisk prosess?

Her ligger min masteroppgave Palimpsest:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2455428